NAZIV TVRTKE: Era - Commerce d.o.o., Vrgorački put 3, 21300 Makarska.
Tvrtka upisana u trgovački registar Trgovačkog suda u Splitu.
OIB: 28609792467
IBAN: HR6524070001100559719

MBS: 060106197

EUID: HRSR.060106197

PDV BROJ: 00247553


KONTAKT TELEFON:
RADNO VRIJEME KORISNIČKE PODRŠKE: ponedjeljak – petak od 08.00 do 16.00
KONTAKT E-MAIL: info@era-commerce.hr

Web stranica www.era-commerce.hr može se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema ovim Uvjetima korištenja. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja prije korištenja web stranice www.era-commerce.hr u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Korištenjem web stranice www.era-commerce.hr zbog kupovine ili prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze, potvrđujete kako ste upoznati s ovim Uvjetima korištenja te kako ste s istima suglasni. Ukoliko niste suglasni s ovim Uvjetima nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda, pribavljanja informacija o istima ili bilo koju drugu svrhu.

Ovim se Uvjetima korištenja web stranice i korištenja usluge Internet trgovine ("Opći uvjeti") uređuje korištenje web stranice od strane korisnika, te korištenje usluge Internet kupnje. Nadalje, u Uvjetima korištenja sljedeći pojmovi imaju sljedeće značenje:

„Era - Commerce“ označava tvrtku Era - Commerce d.o.o., sa sjedištem u Makarskoj, Vrgorački put 3, upisanu u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, OIB: 28609792467 .

„Web stranica“ označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu tvrtke Era - Commerce d.o.o..

„Korisnik“ označava svaku fizičku osobu koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika.

„Registrirani korisnik“ znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje usluge Internet kupnje na web stranicama s prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.

„Usluga Internet kupnje“ je usluga koja omogućuje registriranim korisnicima kupnju proizvoda tvrtke Era - Commerce putem web stranice www.era-commerce.hr.

„Sadržaj“ uključuje sve informacije s web stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način, sadržaj svakog e-maila kojeg Era - Commerce šalje korisnicima, informacije u vezi proizvoda, usluga i/ili tarifa tvrtke Era - Commerce u određenom razdoblju te informacije o proizvodima, uslugama i/ili tarifama koje primjenjuje treća strana s kojom Prodavatelj ima sklopljene ugovore u određenom razdoblju.

„Proizvod“: svi proizvodi koji su istaknuti na www.era-commerce.hr, a koje je moguće kupiti putem usluge Internet kupnje.

„Transakcija“ označava uplatu ili povrat iznosa uplate nakon što je Era - Commerce prodao proizvod/uslugu korisniku, korištenjem usluga posrednika pri kartičnom plaćanju kojeg Era - Commerce prihvaća, bankovnim transferom, ili na neki treći način dozvoljen od strane Era - Commerce bez obzira na način isporuke.

„Ugovor o kupoprodaji“ označava ugovor o kupoprodaji proizvoda između korisnika i Era - Commerce, zaključen trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, kada Era - Commerce primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu korisnika da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada Era - Commerce zaprimi narudžbu proizvoda od strane korisnika.

Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Uvjete korištenja i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe istih. Svi podaci na web stranici www.era-commerce.hr prikazani su samo u informativne svrhe te u dobroj namjeri.

Korisnik može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Era - Commerce ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

Prilikom korištenja www.era-commerce.hr Internet stranice korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje ovlašćuje tvrtku Era - Commerce d.o.o. da uskrati takvom korisniku pristup ili uskrati ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi.

Registracijom na web stranicu www.era-commerce.hr korisnik potvrđuje da u cijelosti prihvaća ove Uvjete korištenja, jamči za potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka, te daje Era - Commerce izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa korisnika i Era - Commerce i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom ukoliko o neautoriziranom korištenju svojeg korisničkog imena i/ili lozinke (ili o sumnji na isto) nije prethodno obavijestio tvrtku Era - Commerce d.o.o. Era - Commerce nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kojeg problema koji je nastao zbog neispravnih ili netočnih podataka korisnika. Isto nije odgovoran zbog nastalih šteta, ukoliko je korisnik zaboravio svoju lozinku, ili će ista postati poznata trećoj osobi. Era - Commerce svaku registraciju smatra posebnom pravom osobom. Promjena podataka je moguća nakon prijave, gdje možete pogledati i podatke o aktivnim narudžbama. Prodavatelj nije odgovoran za oštećenja i neispravnosti nastale promjenama registriranih podataka.

Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranice na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe. Korisnik se obvezuj da neće koristiti web stranicu www.era-commerce.hr na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima, te da neće unositi na web stranicu ili distribuirati putem Internet stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranici www.era-commerce.hr.

Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Era - Commerce ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Era - Commerce ili bilo kojoj trećoj strani.

Fotografije proizvoda prikazane na www.era-commerce.hr su isključivo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i slične varijable, Era - Commerce ne jamči potpunu sukladnost boja isporučenih proizvoda s bojama kako ih korisnici vide na zaslonu svog monitora. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda.

Era - Commerce se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice. Era - Commerce se također oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na www.era-commerce.hr i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.era-commerce.hr, ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran.

Era - Commerce ne snosi nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg stava, mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na www.era-commerce.hr. Era - Commerce također ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu korisniku time što se korisnik oslonio na informacije dobivene putem www.era-commerce.hr. Korisnici preuzimaju cjelokupnu odgovornost za procjenu kvalitete, točnosti, korisnosti ili cjelovitosti bilo koje informacije, ocjene, stava, mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www.era-commerce.hr.

Stranica www.era-commerce.hr može sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice do Internet stranica trećih osoba. Iste internet stranice nisu u vlasništvu Era - Commerce, niti Era - Commerce ima nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Era - Commerce se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Sukladno tome, ovi Uvjeti korištenja se u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik korisnika te Era - Commerce za takvo postupanje ne snosi nikakvu odgovornost.

Era - Commerce zadržava pravo spriječiti pristup IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

Tvrtka Era - Commerce je ovlaštena, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj wwww.era-commerce.hr, pod uvjetom javne objave na www.era-commerce.hr web stranici, a zbog čega su korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa tvrtku Era - Commerce d.o.o. bilo kakve odgovornosti. Za online kupovinu važeći su Uvjeti korištenja na snazi u trenutku narudžbe proizvoda. Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Uvjeta korištenja rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.

Sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), sve iskazane cijene su maloprodajne, izražene su u HRK – hrvatskim kunama, te je u istima sadržan pripadajući PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave. Ugovor o kupoprodaji između korisnika i tvrtke Era - Commerce d.o.o. je sklopljen u trenutku primitka plaćanja.

Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Na verziji Internet stranice na engleskom jeziku, gdje su cijene izražene u eurima, prilikom plaćanja vrši se konverzija. Iznos za koji ćete biti terećeni se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u lokalnu valutu kupca prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

Mogući oblici plaćanja na web stranici www.era-commerce.hr su:


 1. Plaćanje putem niže navedenih kreditnih i debitnih kartica 

O sigurnosti plaćanja i zaštiti osobnih podataka brine Wspay sustav.

WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka.

WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno u izvršavanja obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.

WSPay osobne podatke ne obrađuje niti koristi osim u svrhe izvršenja ugovora autorizacije i naplate.

WSPay jamči ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a osobito poduzimanje svih potrebnih tehničkih, organizacijskih i sigurnosnih mjera a to naročito potvrđuje i PCI DSS L1 certifikatom.

Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku preuzimanja novca od strane dostavne službe ili u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice. Račun će biti priložen u paketu (ili jednom od paketa ukoliko se naručena roba isporuči Era - Commercu u više paketa), osim u slučaju da je adresa za isporuku različita od adrese kupca. U tom slučaju račun će biti poslan e-poštom na adresu kupca.

Unutar 30 km od svih naših poslovnica dostava je gratis za online narudžbe iznad 380 kn. Narudžbe Kupaca napravljene putem telefona, e-pošte ili webshopa era-commerce.hr dostavljaju se na području cijele Republike Hrvatske*. U pravilu, isporuke slijede drugi ili treći radni dan nakon vidljive uplate narudžbe. Rok isporuke je od 2 do 10 radnih dana. Radni dani ne obuhvaćaju subote, nedjelje i praznike. Dostava se obavlja radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16h. Prilikom dostave, uz dostavljene proizvode Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (jamstveni list, upute za korištenje proizvoda, tehnički podaci, izjava o sukladnosti i drugo), račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati ukoliko ako ne postoji razlog za reklamaciju. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je Kupac pregledom pošiljke uočio da su preuzeti proizvodi bez vanjskih oštećenja. Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana. Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt (izuzev nekih otoka gdje se roba dostavlja u trajektnu luku). Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi proizvode do kata na kojem se nalazi Kupac, već do ulaza u zgradu. Prilaz ulazu dostavnim vozilom mora biti slobodan, u suprotnom dostava se obavlja do najbliže točke na kojoj je istovar moguć. Cijena dostave za svaku narudžbu putem telefona ili e-pošte dana je u predugovornoj obavijesti, a putem webshopa vidljiva prilikom prolaska kroz blagajnu webshopa te se cijena dostave naplaćuje na osnovi brutto težine naručenih proizvoda

Težina Kontinentalna HR Otoci
do 10 kg 29,90 kn 39,90 kn
10-20 kg 39,90 kn 59,90 kn
20-30 kg 54,90 kn 74,90 kn
30-50 kg 74,90 kn 99,90 kn
50-75 kg 99,90 kn 119,90 kn
75-100 kg 139,90 kn 179,90 kn
150 kg 169,90 kn 199,90 kn
200 kg 219,90 kn 299,90 kn
300 kg 299,90 kn 349,90 kn
400 kg 349,90 kn 399,90 kn
500 kg 419,90 kn 549,90 kn
600 kg 499,90 kn 609,90 kn
+100 kg 99,90 kn 149,90 kn

 *dostava nije moguća u sljedeća mjesta:
22243 Kornati, 23281 Sali, 23281 Zaglav, 23282 Luka, 23282 Žman, 23283 Rava, 23284 Mali Iž, 23284 Veli Iž, 23285 Brbinj, 23285 Savar, 23286 Božava, 23286 Dragove, 23286 Zverinac, 23287 Polje, 23287 Soline, 23287 Veli Rat, 23287 Verunić, 23291 Rivanj, 23291 Sestrunj, 23292 Brgulje, 23292 Molat, 23292 Zapuntel, 23293 Ist, 23294 Premuda, 23295 Silba, 23296 Olib, 51552 Ilovik, 51561 Susak, 51562 Unije

Prilikom preuzimanja dostavljene pošiljke, korisnik je dužan pregledati isporučeno, odnosno:

 • provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavljaču, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja
 • otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s računom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču.

Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke korisnik potvrđuje Era - Commerce da je prilikom preuzimanja pošiljke izvršio njen pregled te da je pošiljka preuzeta bez vanjskih vidljivih oštećenja, te da kvantitativno i kvalitativno odgovara proizvodima navedenim na priloženom računu.

Ukoliko korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti pošiljku bez valjanog razloga, Era - Commerce zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14, 110/15), Kupac ima pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora ukoliko je sklopljen na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija poslovnog subjekta (kupnja putem interneta, telefona) u roku 14 dana od datuma potpisane potvrde o preuzimanju robe. U slučaju da Kupac odluči raskinuti ugovor o kupoprodaji na daljinu, može to učiniti bez navođenja razloga tako da nedvosmisleno i prije isteka roka obavijesti prodavatelja o raskidu ugovora o kupoprodaji na sljedeći način:

Putem obrasca za jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora - Obrazac za jednostrani raskid ugovora zajedno s robom moguće je donijeti u bilo koji ERA-COMMERCE prodajni centar ili poslati poštom na adresu: info@era-commerce.hr .

Obavijest o raskidu kupoprodajnog ugovora mora sadržavati sljedeće stavke:

 • Ime i prezime
 • Broj narudžbe
 • Broj računa
 • Adresa
 • Broj telefona
 • E-mail adresa
 • Nedvosmislenu izjavu o raskidu Ugovora na daljinu

Ukoliko Kupac jednostrano raskine ugovor o kupoprodaji, obvezan je o vlastitom trošku dostaviti kupljene proizvode prodavatelju. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Mogućnost raskida ugovora zakonski ne vrijedi za:

 • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

Registrirani korisnik mora najaviti reklamaciju/povrat kupljenih proizvoda putem Obrasca za reklamaciju, kojeg se može preuzeti  ovdje. Pravilno ispunjeni obrazac potrebno je dostaviti u roku od 14 kalendarskih dana od dana preuzimanja pošiljke, poštom ili elektronskim putem na adresu: Era - Commerce d.o.o. Vrgorski put 3, 21300 Makarska ili e-mail adresu:  info@era-commerce.hr. U tom slučaju izravne troškove povrata robe snosi korisnik.

Korisnik je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća dužan vratiti kompletan, u stanju u kojem mu je dostavljen i u originalnom pakiranju.
Ukoliko korisnik proizvod vraća s većim oštećenjima ili bez dijelova te ukoliko isti ne dostavi u roku od 14 kalendarskih dana od dana slanja Obrasca za reklamaciju, smatra se da korisnik nije ispunio svoju obavezu povrata robe te tvrtka Era - Commerce d.o.o. nije dužna izvršiti povrat uplaćenih sredstava ili zamjenu.
Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene. Era - Commerce će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, registriranom korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku 14 dana od datuma primitka Obrasca za reklamaciju. Neovisno od prethodno navedenog, povrat novca možemo obustaviti dok ne primimo vraćenu robu.
Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada tvrtka Era - Commerce d.o.o. nije dužna ni izvršiti povrat novca niti dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.
Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem Obrasca za reklamaciju odmah, a najkasnije u roku od 14 dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Era - Commerce, koja se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od četvrnaest (14) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br.41/14) svaki korisnik www.era-commerce.hr svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu može iskazati prigovorom u pisanoj formi, pri čemu će tvrtka Era - Commerce pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte na adresu: Era - Commerce d.o.o. Vrgorski put 3, 21300 Makarska ili e-mail adresu: info@era-commerce.hr Era - Commerce kao prodavatelj se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Kako bi Era - Commerce sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, korisnik treba navesti točne podatke za primitak istoga. 

Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS)

Ugovor koji korisnik sklapa s tvrtkom Era - Commerce d.o.o. za prodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom proizvoda od strane Era - Commerce d.o.o. te izvršenom transakcijom sa strane korisnika, u slučaju da ne bude raskinut.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, čl.72., st.1., svaki ugovor sklopljen putem daljinske komunikacije (internetska trgovina) možete raskinuti, ne navodeći razloge za to, u roku od 14 radnih dana, od dana kada ste primili proizvode. Ne morate navesti razlog za raskid ugovora, ali nas morate unutar tog roka obavijestiti trajnim medijem o svojoj odluci o raskidu ugovora (putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražavate svoju volju o raskidu ugovora, poslanoj poštom na adresu: Era - Commerce d.o.o., Vrgorski put 3, 21300 Makarska, ili elektroničkom poštom na: info@era-commerce.hr. Standardni Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

U slučaju jednostranog raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Nakon što primimo ispravno popunjeni obrazac, obavijestit ćemo Vas o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju, a povrat plaćenog ćemo izvršiti nakon što nam roba bude vraćena (najkasnije 7 radnih dana od dana kada ste nas obavijestili o svojoj odluci o raskidu ugovora). U ovom slučaju, korisnik je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Stoga, proizvodi koje vraćate moraju biti u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži. U suprotnom, te ukoliko se isti ne dostave u gore navedenom roku, smatra se da niste ispunili svoju obavezu povrata robe te Vam nismo dužni izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti, već se može raditi procjena umanjenja vrijednosti proizvoda. Isto tako, korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe.

Izravne troškove povrata robe korisnik je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Prihvaćanjem ovih uvjeta, smatra se da korisnik prihvaća i sve odredbe Pravilnika o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija.

Era - Commerce obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Era - Commerce i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti

ERA-COMMERCE d.o.o. odgovoran je za materijalne nedostatke prodane stvari, sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).

ERA-COMMERCE d.o.o. kao prodavatelj usluga i proizvoda na internetskim stranicama obavlja djelatnost internet trgovine u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske.

Prodavatelj se obvezuje da će ugovor o kupoprodaji sklopiti na hrvatskom jeziku.