Select Your Language
Rofix 840 toplinska žbuka
-23%

 

Dostupno

Rofix 840 toplinska žbuka

Rofix 840 toplinska žbuka sa dodatkom stiropora

Toplinsko - izolacijska temeljna žbuka bez fuga na fasadama i unutarnjim zidovima sa dodatkom stiropora.

Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenac, kao i za hrapavi beton.

Ne koristiti u podnožju fasade.

Mineralni građ.materijal po prilogu A ekološkog priručnika mjera za poticanje stanogradnje.

Svojstva:

  • Toplinska izolacija
  • Visoka izdašnost
  • Izvrsna obradivost
  • Mogućnost velikih debljina slojeva
  • Cement
  • Hidratizirano vapno
  • Dodaci za poboljšanje obradivosti
  • Lagani dodatak (organski)
  • Lagani dodatak (mineralni)
  •