Javna nabava: Nabava opreme

 

OBAVIJEST O NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)


NAZIV NABAVE:

Nabava opreme

Evidencijski broj nabave: 6/2017

 

PODACI O NARUČITELJU:

ERA Commerce d.o.o.

Adresa: Splitska 44, 21276 Vrgorac

OIB: 28609792467

 

KONTAKT PODACI:

Ante Bebić

Kontakt telefon: +385 21 / 610 - 693

Adresa elektroničke pošte: info@era-commerce.hr

 

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:

Predmet nabave je nabava opreme potrebne za jačanje konkurentnosti tvrtke ERA Commerce d.o.o. i izlazak na tržište Kontinentalne Hrvatske. Oprema se sastoji od prodajnih stalaža, skladišne opreme, stolarije, elektroničkih uređaja, viličara. Nabava se sastoji od aktivnosti narudžbe i stavljanja u funkciju predmeta nabave potrebnih za jačanje konkurentnosti tvrtke i izlazak na tržište Kontinentalne Hrvatske.

 

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:

Roba (Javno nadmetanje u jednoj fazi)

 

DATUM OBJAVE: 08. svibnja 2017.

 

ROK ZA DOSTAVU PONUDA:  29. svibnja 2017.g. do 16:00 sati

 

JEZIK: Ponuda se, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, izrađuje i dostavlja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ponuditelji iz inozemstva ponudu, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, mogu dostaviti na stranom jeziku te su dužni dostaviti i prijevod dokumenata/dokaza na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja.

 

NAČIN DOSTAVE PONUDE:Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom preporučeno s dostavnicom na adresu: VRGORSKI PUT 3, 21300 MAKARSKA, RH s naznakom „NE OTVARAJ“. Pravovaljano dostavljena ponuda je ona ponuda koja je zaprimljena od strane Naručitelja do roka za dostavu ponude (dana 29. svibnja 2017.g. do 16:00 sati).

 

DODATNE INFORMACIJE:Ponuditelji mogu za vrijeme trajanja postupka nabave u roku naznačenom u Dokumentaciji za nadmetanje zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: info@era-commerce.hr. Svi ponuditelji mogu izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju i pregledati predmet izgradnje uz prethodnu najavu i dogovor s investitorom o datumu uvida putem e-maila: info@era-commerce.hr

 

 

ERA Commerce d.o.o.

Ante Bebić

Direktor

Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti OVDJE

Odluku o odabiru možete preuzeti OVDJE

 

 

Javna nabava – radovi

OBAVIJEST O NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)


NAZIV NABAVE:

Jačanje konkurentnosti tvrtke ERA Commerce d.o.o. i izlazak na tržište Kontinentalne Hrvatske

Evidencijski broj nabave: 2/2016

 

PODACI O NARUČITELJU:

ERA Commerce d.o.o.

Adresa: Splitska 44, 21276 Vrgorac

OIB: 28609792467

 

KONTAKT PODACI:

Ante Bebić

Kontakt telefon: +385 21 / 610 - 693

Adresa elektroničke pošte: info@era-commerce.hr

 

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:

Predmet nabave su građevinski radovi koji obuhvaćaju rušenja i demontaže, zemljani radovi, betonski i armiranobetonski radovi, motaža ab konstrukcija, zidarski radovi, čelične konstrukcije, izolaterski radovi te obrtnički radovi koje obuhvaćaju gips kartonski radovi, fasaderski radovi, limarski radovi, stolarski radovi- drvo, bravarski radovi- aluminijska bravarija, bravarski radovi- crna bravarija, keramički radovi, podopolagački radovi, soboslikarsko- ličilački radovi, uređenje parcele, elektroinstalacije i radovi, protupožarna zaštita, strojarske instalacije, vodovod i odvodnja i sprinkler potrebni za jačanje konkurentnosti tvrtke i izlazak na tržište Kontinentalne Hrvatske.

 

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:

Radovi (Javno nadmetanje u jednoj fazi)

 

DATUM OBJAVE: 28.prosinca 2016.

 

ROK ZA DOSTAVU PONUDA:  17. siječnja 2017.g. do 16:00 sati

 

JEZIK: Ponuda se, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, izrađuje i dostavlja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ponuditelji iz inozemstva ponudu, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, mogu dostaviti na stranom jeziku te su dužni dostaviti i prijevod dokumenata/dokaza na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja.

 

NAČIN DOSTAVE PONUDE: Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom preporučeno s dostavnicom na adresu: Republika Hrvatska s naznakom „NE OTVARAJ“. Pravovaljano dostavljena ponuda je ona ponuda koja je zaprimljena od strane Naručitelja do roka za dostavu ponude (dana 17. siječnja 2017.g. do 16:00 sati).

 

DODATNE INFORMACIJE: Ponuditelji mogu za vrijeme trajanja postupka nabave u roku naznačenom u Dokumentaciji za nadmetanje zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: info@era-commerce.hr. Svi ponuditelji mogu izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju i pregledati predmet izgradnje uz prethodnu najavu i dogovor s investitorom o datumu uvida putem e-maila: info@era-commerce.hr

 

 

ERA Commerce d.o.o.

Ante Bebić

Direktor

Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti OVDJE

Odluku o odabiru možete preuzeti OVDJE